telefono(+34) 917 587 555
correo info@cambridgeinstitute.net

V souladu s právními předpisy španělského království s ustanoveními článku 5 zákona 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů, a zákona 34/2002 z 11. července, o elektronických komunikacích a elektronickém obchodě, Cambridge Institute, jako vlastník domény www.cambridgeinstitute.net, informuje uživatele sítě o své politice na ochranu osobních údajů tak, aby každý uživatel svobodně a dobrovolně dal svolení, zda chce poskytnout Cambridge Institute své osobní údaje, které mohou být požadovány při vyplnění internetového formuláře, nebo při objednávce na jakékoli služby nabízené na webové stránce. Cambridge Institute si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv upravit nebo aktualizovat podle nových právních předpisů či judikatuře, a to bez předchozího upozornění. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu, zveřejní Cambridge Institute jeho nové znění na tomto místě. Jakékoli úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné Cambridge Institutem, včetně informací již shromážděných.

Některé služby nabízené v síti webových stránkách Cambridge Institute mohou obsahovat podmínky nebo zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů. Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány automaticky a budou začleněny do počítačového databázového systému www.cambridgeinstitute.net, kterýžto jako vlastník je zodpovědný za ochranu svého databázového systému.

Za tímto účelem Cambridge Institute bude poskytovat uživatelům odpovídající technické prostředky, aby měli předchozí přístup k těmto Zásadám o ochraně osobních údajů nebo k jakékoli jiné příslušné informaci a mohli dát svůj souhlas, aby www.cambridgeinstitute.net mohl přistoupit k automatickému zpracování jejich osobních údajů.

S výjimkou oblastí, kde je uvedeno jinak, odpovědi na otázky týkající se osobních údajů jsou dobrovolné, a jejich neuvedení nebude mít za následek pokles kvality nebo množství dotčených služeb, pokud není uvedeno jinak. Shromažďování a zpracování osobních údajů je za účelem zachování smluvního vztahu založeného s cambridgeinstitute.net; za účelem řízení, správy, poskytování, rozšiřování a zlepšování služeb, ke kterým se uživatel rozhodne přihlásit; za účelem registrace uživatele; za účelem adekvátního využití těchto služeb dle preferencí a vkusu uživatelů; za účelem průzkumu využití služeb ze strany uživatelů; za účelem navržení nových služeb; za účelem zasílání aktualizací služeb; za účelem zasílání, jak tradičními tak elektronickými prostředky, informací o technických, provozních a obchodních podmínkách a za účelem zasílání informací o produktech a službách nabízených na nebo prostřednictvím www.cambridgeinstitute.net nyní i v budoucnu.

Shromažďování a zpracování osobních údajů je také prostřednictvím zasílaného dotazníkového formuláře, na který uživatel není povinen odpovědět. Cambridge Institute přijal bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů vyžadované zákony ve Španělském království a nainstaloval všechny dostupné technické prostředky, aby zabránil ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a krádeži osobních údajů, které mu poskytli uživatelé. Uživatel by si však měl být vědom toho, že opatření pro zabezpečení Internetu nejsou nedobytná.

Uživatelé mají právo a mohou vykonávat svá práva na přístup ke svým osobním údajům, k jejich zrušení, opravu a opozici, a také mají právo být informováni o poskytování svých osobních údajů třetím stranám. Za tímto účelem mohou kontaktovat cambridgeinstitute.net prostřednictvím e-mailu bgonzalez@cambridgeinstitute.net nebo na poštovní adrese: Plaza de España nº6,  28008, Madrid.

Cambridge Institute neposkytne osobní údaje uživatelů třetím stranám, s výjimkou nezbytné pro poskytování služby požadované uživatelem. Opatření, na která se vztahuje tato výjimka, jsou popsány v těchto Zásadách na ochranu osobních údajů.

Www.cambridgeinstitute.net používá cookies a technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu při procházení webových stránek. Tyto soubory cookies jsou spojovány pouze s anonymní uživatel a jeho počítačem, a neposkytují jméno a příjmení uživatele. Díky těmto cookies je možné, že cambridgeinstitute.net rozpozná uživatele poté, co se zaregistroval poprvé, aniž by bylo nutné, aby se uživatel registroval pokaždé při přístupu do oblastí a služeb, které jsou určené výlučně pro něj.

Používané cookies nemohou číst data z vašeho pevného disku nebo číst soubory cookie vytvořené jinými poskytovateli. Uživatelé mají možnost nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byli upozorněni na příjem souborů cookies a dokonce zabránit instalaci cookies na svém pevném disku. Chcete-li používat síť webových stránek www.cambridgeinstitute.net není nutné souhlasit s instalací cookies posílaných cambridgeinstitute.net, ačkoli toto může z technických důvodů ovlivnit horší komfort při prohlížení. Z právních důvodů, může a musí cambridgeinstitute.net poskytnout všechny informace požadované příslušnými orgány podle španělského práva v případě příslušného soudního příkazu, který se vystavuje jen v případě, když je soudce přesvědčen, že je uživatel zapojen do nelegálních aktivit.

Za tohoto předpokladu a se záměrem spolupracovat s justicí, může cambridgeinstitute.net nahrávat a pak poskytnout policii, poté, co se policie prokáže právně závazným soudním příkazem, informace o IP adrese, která identifikuje připojení uživatele a jeho přesný čas, uživatelská jména, hesla a další data. V každém případě, IP adresy a časy připojení jsou zaznamenány pouze u těch služeb, u kterých je podezření, že jich uživatel využívá nezákonně.

Go to top